TEMPO TRANS  679 34 - Knínice u Boskovic 184 - ČR
  IČO: 26926091     DIČ: CZ26926091

Cíle Firmy

Firma Tempo Trans si klade tyto cíle:

» Úzkou spoluprací se zákazníky budovat dlouhodobě vztahy loajálnosti a důvěry.
» Týmovou prací a vysokou odborností všech pracovníků firmy zajistit 100 % kvalitní     službu tak, aby výsledkem naší činnosti byl spokojený zákazník.
» Používáním kvalitních přepravních prostředků minimálně zatěžovat životní prostředí.
» Všechna vozidla splňují vysoké ekologické limity EURO 2, EURO 3 a EURO 5.
» Trvalým zvyšováním kvality všech procesů minimalizovat vlastní náklady a tím i náklady     zákazníků, při zachování plné spokojenosti zákazníka s poskytovanou službou.


Stojíte-li před rozhodnutím jaká společnost Vám bude poskytovat nejlepší služby v oblasti silniční mezinárodní a vnitrostátní dopravy, můžete si být jisti, že u nás naleznete nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Vždy můžete počítat s naším vstřícným přístupem, neboť spokojenost zákazníka, byla vždy naším cílem a je nerozlučně spojena se jménem naší firmy.