TEMPO TRANS  679 34 - Knínice u Boskovic 184 - ČR
  IČO: 26926091     DIČ: CZ26926091

Zaměstnanci


V současné době má firma 16 zaměstnanců, z toho 13 řidičů, kteří absolvují pravidelná školení zaměřená k výkonu jejich pracovní funkce. Samozřejmostí je i proškolení řidičů z platné legislativy, vztahující se k přepravě nebezpečných nákladů dle ADR. Všichni řidiči mají zkušenosti s mezinárodní dopravou a jsou v rámci operativnosti vybaveni nejen mobilními telefony,ale i radiostanicí – vysílačkou, v každém vozidle. Samozřejmostí v rámci urychlení přeprav je i navigace.
Našim hlavním požadavkem na zaměstnance je vysoká profesionalita, neustálé zlepšování kvality poskytovaných služeb a vysoké pracovní nasazení, s čímž jsou zaměstnanci srozuměni.

Organizační struktura:

» Majitelé:
Jednatel: Ludvík Lujka
Jednatel: Petr Lujka

» Dispečerské pracoviště:
Dispečerka: Kateřina Přichystalová
Dispečer: Lukáš Mahel

» Řidiči:
Řidič: Zdeněk Sedláček
Řidič: Lukáš Kozubek
Řidič: Antonín Přichystal
Řidič: Karel Blažek
Řidič: Jiří Ženatý
Řidič: Michal Henzl
Řidič: Jiří Dudek
Řidič: Ivo Janíček
Řidič: Aleš Říha
Řidič: Slavomír Prosser
Řidič: Tomáš Nárožný
Řidič: Luboš Dudek
Řidič: David Mrázek